INFOLINIA

+48 501 795 113

ZADZWOŃ

Regulamin

§1. AL-ASi wynajmuje samochody osobowe osobom, które spełniają warunki: posiadają dowód osobisty (paszport jeśli osoba nie mieszka na terenie PL) – prawo jazdy (kat. B)

 

§2. W ramach jednodobowej stawki opłaty, najmujący może przejechać samochodem osobowym 300 km. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 45 groszy za każdy przejechany kilometr w przypadku samochodów osobowych.

W przypadku wynajmu z OC sprawcy limit nie obowiązuje.

 

§3. Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu z góry za okres trwania umowy wynajmu, w przypadku zwrotu auta przed końcem umowy AL-AS nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód.

 

§4. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemna zgodą AL-AS. Mogą wystąpić dodatkowe koszty dla najemcy związane z wykupem ASSISTANCE na czas podróży zagranicznej

 

§5. Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom nie zgłoszonym w umowie z AL-AS, jeśli natomiast tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

 

§6. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z AL-AS.

 

§7. Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.

 

§8. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

 

§9.AL-AS nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp. W przypadku awarii samochodu niezależnej od Najemcy AL-AS podstawi zastępczy samochód na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

 

§10.AL-AS nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów). Obsługa otrzymanego mandatu to 80zł brutto zgodne z umową wynajmu

 

§11.AL-AS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

 

§12. Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela AL-AS o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę do powiadomienia Policji o przywłaszczeniu pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

 

§13. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony) i należycie zabezpieczony. Dokumenty i kluczyki nie powinny znajdować się w pojeździe bez kierowcy. W przypadku pozostawienia dokumentów i kluczyków i kradzieży pojazdu wszelka odpowiedzialność przechodzi na poszkodowanego (odmowa wypłaty z polisy AC pojazdu w przypadku braku kompletu kluczyków i dokumentów).

 

§14. AL-AS wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz), ubezpieczony w OC/NW samochód oraz zatankowany do pełna.

 

§15. Al-AS oferuje możliwość rozszerzenia pakietu AC oraz ASSISTANCE na życzenie i koszt najemcy.

 

§16. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

 

§17. Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części oraz ponosi koszt umycia samochodu (100,00 zł jeśli oddawany samochód jest brudny a wypożyczył czysty).

 

§18. W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyka AL-AS obciąży Najemcę następującymi kosztami: a) 800 zł za zgubienie dokumentów, b) 300 zł za zgubienie kluczyka.

 

§19. AL-AS uwzględnia do ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

 

§20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§21. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni samochodów AL-AS i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Pomoc drogowa

+ 48 501 795 113

Wynajem Samochodów

+ 48 501 795 113

Formularz kontaktowy

§1. AL-ASi wynajmuje samochody osobowe osobom, które spełniają warunki: posiadają dowód osobisty (paszport jeśli osoba nie mieszka na terenie PL) – prawo jazdy (kat. B)

 

§2. W ramach jednodobowej stawki opłaty, najmujący może przejechać samochodem osobowym 300 km. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 45 groszy za każdy przejechany kilometr w przypadku samochodów osobowych.

W przypadku wynajmu z OC sprawcy limit nie obowiązuje.

 

§3. Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu z góry za okres trwania umowy wynajmu, w przypadku zwrotu auta przed końcem umowy AL-AS nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód.

 

§4. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemna zgodą AL-AS. Mogą wystąpić dodatkowe koszty dla najemcy związane z wykupem ASSISTANCE na czas podróży zagranicznej

 

§5. Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom nie zgłoszonym w umowie z AL-AS, jeśli natomiast tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

 

§6. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z AL-AS.

 

§7. Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.

 

§8. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

 

§9.AL-AS nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp. W przypadku awarii samochodu niezależnej od Najemcy AL-AS podstawi zastępczy samochód na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

 

§10.AL-AS nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów). Obsługa otrzymanego mandatu to 80zł brutto zgodne z umową wynajmu

 

§11.AL-AS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

 

§12. Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela AL-AS o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę do powiadomienia Policji o przywłaszczeniu pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

 

§13. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony) i należycie zabezpieczony. Dokumenty i kluczyki nie powinny znajdować się w pojeździe bez kierowcy. W przypadku pozostawienia dokumentów i kluczyków i kradzieży pojazdu wszelka odpowiedzialność przechodzi na poszkodowanego (odmowa wypłaty z polisy AC pojazdu w przypadku braku kompletu kluczyków i dokumentów).

 

§14. AL-AS wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz), ubezpieczony w OC/NW samochód oraz zatankowany do pełna.

 

§15. Al-AS oferuje możliwość rozszerzenia pakietu AC oraz ASSISTANCE na życzenie i koszt najemcy.

 

§16. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

 

§17. Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części oraz ponosi koszt umycia samochodu (100,00 zł jeśli oddawany samochód jest brudny a wypożyczył czysty).

 

§18. W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyka AL-AS obciąży Najemcę następującymi kosztami: a) 800 zł za zgubienie dokumentów, b) 300 zł za zgubienie kluczyka.

 

§19. AL-AS uwzględnia do ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

 

§20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§21. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni samochodów AL-AS i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Formularz kontaktowy